INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Search

Halil AKMEŞE
ORGANİZASYONEL STRATEJİDE VE ORGANİZASYONEL YAPIDADAKİ DEĞİŞİMİN YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İMALAT ŞİRKETLERİNDE BİR ARAŞTIRMA , ss. 738-751
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halil AKMEŞE
KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN OTEL SEÇİM KRİTERLERİ , ss. 994-1001
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halil AKMEŞE
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMASI OLARAK GELİR YÖNETİMİNİN MÜŞTERİ ALGISI , ss. 1896-1909
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halil AKMEŞE
KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARI: TURİZM İŞLETMECİLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , ss. 1975-1981
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halil AKMEŞE
KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI , ss. 2137-2142
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halil AKMEŞE
SOMUT KÜLTÜREL MİRASIN TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ , ss. 3598-3607
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halil AKMEŞE
YABANCI TURİSTLERİN TURİSTİK BİR DESTİNASYON OLARAK KONYA ALGILARI , ss. 3527-3536
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halil AKMEŞE
OTEL İŞLETMELERİNİN MUHASEBE VE PAZARLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ: KONYA'DA FAALİYET GÖSTEREN 4 VE 5 YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , ss. 3637-3643
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halil AKMEŞE
OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN BİR PROFİLİ: KAYSERİ VE NEVŞEHİR'DE BULUNAN OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA , ss. 299-308
Summary | Abstract | Full Text (PDF)