INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞLIK KURUMLARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN HASTANE GELİRİNE ETKİSİ

Türkiye’de özellikle sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte başlayan ve giderek artan hastane sayısı, sektördeki rekabeti üst seviyelere çıkarmıştır. Oluşan yeni rekabet ortamında hastanelerin rakipleri ile etkin mücadele edebilmeleri için yeni biyoteknolojik cihazlar, yeni ilaç ve tıbbi malzemeler ve nitelikli personel gibi maddi kaynak gerektirecek birçok kritik kaynağa sahip olmaları önemli bir husus olmaktadır. Diğer önemli bir husus da alternatiflerin çoğalması ve kaliteli sağlık hizmeti beklentisinin artması nedeniyle müşterilerin memnun kalmadıkları hastaneleri terk ederek gelir kaybına neden olması olduğu söylenebilir. Bu bağlamda çalışmamız, müşteri memnuniyetinin hastane gelirlerindeki rolünü teorik olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır.Keywords
Sağlık Kurumları, Müşteri Memnuniyeti, Hastane Geliri

References