INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TEDARİK ZİNCİRİNDE KARBON EMİSYONLARININ AZALTILMASINDA LOJİSTİK VE TAŞIMANIN ROLÜ

Bugüne kadar, lojistik ve nakliye şirketleri, tedarik zincirinden kaynaklanan karbon salınımını gidermek için taktiksel ve içsel olarak ele almışlardır. Bu, iklim değişikliğinde önemli, fakat yine de küçük ölçekli yanıtlarla sonuçlandı. Birçok sanayi sektörüyle ilişkili sera gazı emisyonlarının dörtte üçünden fazlası tedarik zincirlerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle şirketler tedarikçileriyle gittikçe artan sera gazı emisyonlarının yönetimi konusunda ilgilenmektedirler. Geçtiğimiz birkaç yılda, bu şirketler kendi operasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak için sistemler eklemişler ve şu anda emisyonlarını azaltmanın yollarını aramaktadırlar. Bu yazı, tedarik zincirlerinde karbon emisyonlarının nedenleri ve çözümleri için geliştirilen mevcut teknik ve yaklaşımları inceler.Keywords
Karbon Emisyonu, Lojistik, Tedarik Zinciri.

References