INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KOBİ’LERİN MALİYET YÖNETİMİ FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

Teknolojik gelişmeler, ve küresel rekabet koşulları işletmelerin mevcut üretim tekniklerini ve yapılarını sürekli değiştirmeye ve geliştirmeye zorlamaktadırlar. Bunların arasında maliyet ve yönetim muhasebesinin bulgularının da geldiğini görmekteyiz. Yeni üretim teknolojileri ve bileşenleri klasik yöntemler yerine modern tekniklerin uygulanmasını gerekli kılmakta, bu da doğal olarak ürün maliyetlerinin daha sık hesaplanmasına yol açmaktadır. Çok iyi işleyen maliyet yönetimi, tedarik safhasından satış aşamasına kadar pek çok süreci olumlu etkilemektedir. Çalışmamızda Elazığ ilinde KOBİ ölçeğinde bulunan üretim işletmelerinin maliyet farkındalığı incelenmiş ve bu işletmelerin maliyet yönetimi farkındalığı içerisinde bulundukları ancak, içerisinde bulundukları koşullar ve ölçek yapısından dolayı birçoğunun bu olumlu etkilerden yeterli ölçüde yararlanmadıkları tespit olunmuştur.Keywords
Kobi, Maliyet Yönetimi, Farkındalık

References