INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARININ KURUMSAL WEB VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURUMU: TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ 10 MARKASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları günümüzde kuruluşların itibarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle kuruluşlar iyi birer mal veya hizmet üreticisi olmanın yanı sıra sorumlu birer kuruluş olmak durumundadırlar. Ayrıca günümüzün gelişen internet teknolojileri kuruluşların kendilerini çevrelerine ve hedef kitlelerine anlatmaları bakımından birçok önemli fırsat sunmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışma, Brand Finance’in 2017 yılı raporuna göre Türkiye’nin en değerli 10 markasının kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını ve mesajlarını kendi web siteleri ve resmî sosyal medya hesapları üzerinden nasıl duyurduklarını incelemeye yönelik bir doküman analizinden oluşmaktadır. Edinilen bulgular kuruluşların çoğunluğunun web sitelerinde yer alan KSS sayfalarının özensiz olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte kuruluşların sosyal medya hesaplarında da KSS ile ilgili paylaşım oranlarının düşük olduğu belirlenmiştir.Keywords
KSS, Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Web, Kurumsal Sosyal Medya Hesapları

References