INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN SEMBOLLERİN MUZAFFER AKYOL’UN ESERLERİNE YANSIMALARI

Mitler; doğaüstü varlıkları, büyük kahramanları, tanrıları ve kozmik olayları konu alan kutsal öykülerdir. Mitoloji ise, mitleri inceleyen bilim dalıdır. Geçmişten bugüne aktarılarak süregelen mitler temsil ettikleri toplumun geçmişine ışık tutarak, kültür aktarımında önemli bir rol oynamaktadır. Her toplumun kültürünü, hayat tarzını, milli değerlerini yansıtan mitolojisi vardır. Türklerde bu noktada dünyanın en zengin uygarlıklarından biridir. Türk mitolojisindeki bu kültürel zenginlik birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuş ve bu mitolojik sembolleri, motifleri kendi yorumlarıyla eserlerine aktarmışlardır. Muzaffer Akyol’da bu sanatçılarımızdan birisidir. Makalemizde Anadolu insanının mitolojik hikâyeleriyle ve günümüz sorunlarını harmanlayıp geçmişle gelecek arasında köprü kurarak eserlerine aktaran Muzaffer Akyol’un on eseri üzerinden çalışmalarındaki mitolojik öğeleri ve sembolleri yorumlamaya çalışcağızKeywords
Mitoloji, Sembol, Sanat, Muzaffer Akyol’un Eserleri

References