INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GASTRONOMİDE MENÜ STANDARDİZASYONU KAVRAMININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELER LOKANTASI ALAKART MENÜSÜ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Bu çalışma, gastronomi biliminin temel kavramlarından biri olan menü kavramı hakkındadır. Topluma örnek teşkil etme bakımından yararlı olabileceği düşünülmesi nedeni ile örneklem olarak TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatına bağlı Üyeler Lokantası seçilmiştir. Menülerin kullanımının, biçim ve içerik özellikleri açısından incelenmesi ile genel anlamda alakart menü uygulamasının ne olduğunun ve çağdaş anlayışla uygulanmasında gelişim sağlanması kapsamında menü standardizasyonu kavramının kullanılması gerekliliğinin araştırılması çalışmanın amacıdırKeywords
Gastronomi, Menü, Alakart, TBMM, Standardizasyon

References