INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KOBİ’LERİN 2010-2016 YILLARI ARASINDA BANKA KREDİ KULLANIMLARININ FAKTORİNG VE LEASİNG YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KOBİ’lerin özellikle kriz dönemlerinden büyük işletmelere oranla daha az etkilenip, ortam koşullarına daha hızlı adapte olarak pazar içerisinde ayakta kalmaları sebebiyle ülke ekonomisi açısından giderek önem arz etmeye başlamışlardır. Bu işletmelerin kendileri geliştirip ülke ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için öz sermayelerinin de güçlü olması gerekmektedir. KOBİ’ler bu anlamda sermaye desteğini sağlamak için çeşitli dış finansman kaynaklarına başvurmaktadır. Bu dış finansman kaynaklarının başında ise banka kredileri, leasing ve factoring yöntemleri gelmektedir. Bu yöntemlerin birbirleri ile karşılaştırılması sonucu olarak banka kredilerinin diğer yöntemlere oranla KOBİ’ler tarafından ilk sırada tercih edilen yöntem olduğu görülmüştür.Keywords
KOBİ, KOBİ Bankacılığı, Faktoring, Leasing

References