INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ASAF HÂLET ÇELEBİ’NİN NİGÂR-I ÇÎN ŞİİRİNDE MESNEVİLERİN İZLERİ

Asaf Hâlet Çelebi, 1940’lardan itibaren doğunun birçok kaynağından beslenen, doğu mistisizmi, Uzak Doğu kültürü, Budizm ve tasavvuf öğretilerine yer veren şiirleriyle Türk edebiyatının dikkat çeken isimlerindendir. Onun şiirinde divan şiirinin izlerini görmek mümkündür. Konu çeşitliliği açısından zengin olan mesneviler, Türk edebiyatında önemli bir yer tutarlar. Divan edebiyatında bu nazım şekliyle yazılmış pek çok eser olduğu bilinmektedir ve birçok mesnevinin masal unsurları taşıdığı söylenebilir. Asaf Hâlet Çelebi’nin bazı şiirlerinin masalsı bir yapısı olmasından yola çıkılarak bu çalışmada Asaf Hâlet Çelebi’nin Om Mani Padme Hum kitabında yayımlanan “Nigâr-ı-Çîn” şiirinde mesnevilerin izleri aranacaktır.Keywords
Asaf Hâlet Çelebi, divan şiiri, mesnevi.

References