INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EĞİTİM İLE SOSYAL HİZMETİN BÜTÜNLEŞMESİNİ HAZIRLAYAN KOŞULLAR VE TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİ

Bu çalışmanın amacı eğitim ile sosyal hizmetin nasıl bütünleştiği ve okul sosyal hizmetinin nasıl doğduğunu ortaya çıkartmaktır. Günümüzde etik kuralları ve mevzuat düzenlemeleri gelişmiş ülkelerde tamamlanmış olan okul sosyal hizmetini Türkiye perspektifinden incelemektir. Okul sosyal hizmeti 1900’lü yıllarda ABD’de ziyaretçi öğretmenler olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Çocukların sosyal, bireysel, psikolojik, mental ve biyolojik sorunlarına çözüm üretebilmek ve çocukların çevreyle uyumlarını kolaylaştırabilmek amacıyla okul sosyal hizmeti ortaya çıkmıştır. Okul sosyal hizmet uzmanları ekolojik teorik bakış açısı ve güçlendirme yaklaşımı ile öğrenci lehine birey ve sistem merkezli müdahaleler gerçekleştiren, sosyal hizmetin özel bilgi birikimini okul ortamına aktaran profesyonellerdir. Okul sosyal hizmetinin tarihsel gelişimi incelendiğinde yasal düzenlemeler, toplumsal ihtiyaçlar, çocukların sorunları ve çeşitliliği, mesleki bilgi birikimi; okul sosyal hizmetinin ortaya çıkmasında etkili olan dönemsel gelişmeler olduğu görülmektedir. Türkiye merkezi yönetim yapısına sahip bir ülkedir. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında okul sosyal hizmeti uzmanlarının tanımı ve görevleri açıklanmasına rağmen okul sosyal hizmetinin fiilen başlamadığı görülmektedir. Okul sosyal servislerinin kurulması ve okul sosyal hizmet uzmanlarının çalışmaya başlaması günümüzde bir gerekliliktir.Keywords
Okul Sosyal Hizmeti, Eğitim, Yasal Düzenleme, Toplumsal Problem

References