INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İKİ DERECELİ GENEL SEÇİMLERDEN TEK DERECELİ DEMOKRATİK SEÇİMLERE YAŞANAN SÜREÇ

I. Meşrutiyet döneminde öngörülen Osmanlı toplumunun genel seçimlere katılması tam olarak II. Meşrutiyet döneminde gerçekleşmiştir. I. Meşrutiyet Döneminde uygulamaya konulan iki dereceli seçim sistemi 1943 yılına kadar uygulamada kalmıştır. II. Meşrutiyet döneminde çok partili hayata geçilmiştir. 1920 genel seçimleri işgal ve buna karşılık yürütülen milli mücadele ortamında yapılmıştır.1923 yılında yapılan genel seçimlerde siyasi partiler olmadığı için seçimlerde mecliste oluşan I. ve II. Grup vekilleri yarışmıştır. Cumhuriyetin ilanından 1946 yılına kadar geçen sürede yapılan seçimlere CHF/CHP tek parti olarak katılmıştır. Bu nedenle mecliste çok sesliliği oluşturmak için bağımsız adayların seçilmesi, müstakil grup oluşturulması gibi farklı yollara başvurulmuştur. 1943 yılında yeni bir seçim kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla da iki dereceli seçim sistemi benimsenmiştir. Nihayet 1946 yılında çok partili, tek dereceli genel seçim sistemine geçilmiştir. Çalışmanın amacı 1877-1946 yılları arasında yapılan iki dereceli genel seçimleri ve Türkiye’yi monarşik yönetimden çok partili demokratik düzene götüren süreci araştırmaktır. Çalışmada 1877 yılından başlayarak 1946 yılına kadar yapılan genel seçimler incelenmiştir. Seçim kanunları ve seçim sürecinde yürütülen seçim kampanyaları araştırılmıştır.Keywords
iki dereceli seçim, seçim kanunu, seçim kampanyası

References