INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA SEYAHAT ACENTELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA ANLAYIŞI

Turizm birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de önemli gelir kaynaklarından birisidir. Turizmin gelişmesi ve diğer ülkeler ile rekabet edebilmek için sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm anlayışı, içinde bulunulan doğal çevrenin korunmasını, biyolojik çeşitliliğin ve doğal yaşamın sürekliliğini ve tüm kaynakların gelecek nesillere aktarılabildiği bir turizm anlayışını benimsemektedir. Sürdürülebilir turizm kapsamında, turizm unsurları içerisinde yer alan pazarlama anlayışında da gelişmeler yaşanmış, geleneksel pazarlama yerinin sürdürülebilir pazarlama anlayışına bırakmıştır. Bu çalışmada, seyahat acentelerinin pazarlama anlayışındaki değişim literatür incelemesi ile aktarılmaya çalışılmıştır. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve değişen müşteri talepleri ile birlikte, seyahat acentelerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için değişen koşullara ayak uydurması gerekmektedir. Bu da, sürdürülebilir pazarlama anlayışının benimsenmesi ile mümkün olmaktadırKeywords
Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilir Pazarlama

References