INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇOCUKLARA UYGULANAN EĞİTSEL OYUN ÇALIŞMALARININ SOSYAL GELİŞİME ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, 5 yaş grubu çocuklara uygulanan eğitsel oyun çalışmalarının sosyal gelişime olan etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya, 20 çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmalar; haftada 2 gün, günde 1 saat olmak üzere toplam 12 hafta devam etmiştir. Çalışmalara katılan çocuklara yönelik olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan 10 soruluk sosyal gelişim anketi, uygulama öncesinde ve sonrasında çocukların ailelerine uygulanmıştır. Anket, “evet” ve “hayır” seçeneklerinden oluşmaktadır. Elde edilen veriler, frekans ve yüzde değerleri alınarak tablolar haline getirilmiştir. Etkinlikler sonrasında elde edilen bazı sonuçlara bakıldığında; çocukların, çevresindeki insanlara karşı paylaşımcı bir tutum sergilemesi, toplum içinde duygularını rahatlıkla ifade edebilmesi, sorumluluk alma ve kurallara uyum gösterebilmesi ile sosyal davranışları benimseyebilmesi açısından katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Okullarda uygulanan eğitsel oyunların çocukların; hem kendini ifade etme ve öz denetimini kazanma olanağına hem de farklı becerilerini keşfedebilmelerine olanak tanıyabileceği düşünülmektedir.Keywords
Çocuk, Eğitsel oyun, Sosyal gelişim

References