INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KONYA ESKİ ELEKTRİKLİ TRAMVAYLARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRME OLANAKLARI

İnsan hayatındaki ulaşımın yeri ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Devletlerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli ölçütlerden birisi de ulaşım sisteminin gelişmişlik düzeyidir. Bu nedenden ulaşım araçların türü ve teknolojisi gün geçtikçe değişerek artmaktadır. Teknolojinin gelişimi, ihtiyaç artışı, eskime ve güncel beğenilerin değişmesi gibi nedenler yeni üretilen araçların yenileri ile sürekli değiştirilmesi gerekmektedir. Eskimiş, değişime uğramış araçlar geri dönüşüme gönderilmekte, burada işlenen araçların malzemeleri yeni yapılacak ulaşım araçlarında kullanılabilmektedir. Bu süreç doğal bir döngü iken birçok durumda sağlıklı bir geri dönüşüm sağlanamamakta veya araçlar geri dönüşüme gönderilmeden kullanılabilmektedir. Birçok nedenden dolayı önemli endüstriyel ürünlerin geri dönüşümü yapılmayarak sahip oldukları anı değeri, duygusal bağlar ve sahip oldukları bilgi sebebiyle korumaya değer bulunurlar. Bu makale kapsamında Konya’da ki tramvayın başlangıçtan günümüze tarihçesi hakkında bilgiler verilecektir. Şu anda yakın bir tarihte kullanılan tramvayların öncesinde hizmet eden modellerinin mimari bir yapı olarak nasıl kullanılabileceğine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. Yapılan araştırmalar neticesinde bu tramvaylara verilebilecek fonksiyonlara yönelik şematik çizimler ortaya konarak, yeniden kullanım imkanları değerlendirilecek. Konu ile ilgili yurtdışı örnekler verilerek konunun ana fikrinin kavranması gerektiğine yönelik değerlendirmeler yapılmıştırKeywords
Anı Değeri ve Mimarlık, Endüstriyel Ürünü Mimaride Kullanımı

References