INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HASAN BEY ZERDABİ VE AZERBAYCAN’DA MATBUAT

Rus baskısı ve asimile politikalarının, hem Azerbaycan halkı açısından hem de matbuat açısından önemli sonuçları vardır. Söz konusu faaliyetler sonucu haklılıklarını duyurmaya ve toplumu bilinçlendirmeye çalışan aydınlar, milli bilinci oluşturmak için çaba sarf etmişlerdir. İlk Türkçe gazete ile Azerbaycan’da matbuatın temellerini atan Hasan Bey Zerdabi, dilde sadeleşme ve millileşme sürecine katkıda bulunan en önemli isimlerden biridir. Bu çalışma Hasan Bey Zerdabi’nin Rus baskısına rağmen Türkçe neşriyat çıkarmak için verdiği mücadeleyi ele almaktadır. Ayrıca çıkardığı Ekinci gazetesinin halkı bilinçlendirmede üstlendiği rol, Zerdabi geleneğini sürdüren aydınlar ve onların yayınları değerlendirilecektir.Keywords
Hasan Bey Zerdabi, Zerdabi Geleneği, Milli Bilinç, Azerbaycan’da Gazetecilik.

References