INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PERSONEL SİSTEMİNİN İŞLETME ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ

İnsanların işletme için nedenli önemli olduğunun anlaşılması personel yönetimin de önemini arttırmıştır. İşletmelerin olmazsa olmazı haline gelen insan faktörü işletmenin etkinliğinin ve verimliliğinin artmasında kilit rol oynamaktadır. İşletmelerin büyümesi sonucunda denetim ihtiyacı doğmuş, bu da otoritenin merkezileşmesine yol açmıştır. Merkezileşme ise koordinasyon ve iletişim zorlukları meydana getirmiş bu da yönetim ile uygulayanlar arasında bilgi kopukluğuna ve yabancılaşmaya neden olmuştur. Bu da personel yönetiminin önemini arttırmış ve personel ihtiyacını meydana getirmiştir.
Oluşturulan personel potansiyelinin yönetim sistemlerinin kurulması, performans yönetim sisteminin işletme etkinliğinin arttırılmasında çok önemli rol oynamaktadır. Performans planlama ve performansın yararlarının neler olduğuna modern şartlarda oluşturulan personel sisteminin problemlerine ve nasıl giderileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. İnsan kaynaklarına yatırım yapıldığında işletmelerin zaman, emek, bütçe ve enerjiye değeceği bir gerçektir. Bilgiye dayalı bir hizmet işinde etkin insan kaynakları yönetimi uzun dönemde farklı ve uzun sürecek rekabet avantajı meydana getirmekte tek gerçek dayanak olacaktır.
İşletmenin etkinliğinin, verimliliğinin ve saygınlığının arttırılabilmesi için öncelikle güçlü, sistemli ve uyumlu çalışan bir personel sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan personel sisteminin desteklenmesi, geliştirilmesi ve problemlerinin tespit edilerek bu problemlerinden arındırılması gerekir. Aynı özelliklere ve kuruluş şartlarına sahip iki işletmeden biri, birkaç yıl sonra dev gibi büyürken, diğeri aynı süre içinde yok olup gidebilir. Bunun temelinde yatan asıl problemin yönetim olduğu bir gerçektir. Yönetim; planlama işlevi ile başlayan denetim işlevi ile son bulan ve tekrar planlama ile devam eden bir süreçtir.Keywords
Personel Yönetimi, Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları, Planlama, Verimlilik

References