INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA TEMA PARKLAR: KONYA ÖRNEĞİ

Turistik ürün çeşitlendirmesi; turizmde değişen talep yapısı ve giderek artan rekabet ortamında, günümüz turizm işletmeleri ve destinasyonları için kaçınılmaz bir hal almıştır. Turistik ürün çeşitlendirmesi ve sezonun tüm yıla yayılması noktasında öne çıkan tema parklar, turizmin önemli bir öğesi olarak tüm dünyada ve Türkiye’de giderek yaygınlaşmaktadır. Tema parklar; turistlerin, herhangi bir şehri ziyaret etmelerini sağlayan ana motivasyon kaynaklarından biridir ve bulundukları turizm destinasyonuna göz ardı edilemez bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Yapılan yüksek yatırımlar, ziyaretçi sayıları ve elde edilen gelirler göz önüne alındığında, tema park sektörünün oldukça önemli bir hal aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Konya ilindeki mevcut tema parkları değerlendirmek ve sektörün dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi göz önüne alınarak çeşitli öneriler geliştirmektir.Keywords
Tema parklar, Turistik ürün çeşitlendirmesi, Konya

References