INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇEŞİTLİ GRUPLARIN SPOR BRANŞLARINA DUYDUKLARI İLGİ VE UYGULADIKLARI SPOR BRANŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırmanın amacı, çeşitli meslek gruplarına mensup bireylerin ilgi duydukları spor branşlarıyla yaptıkları spor branşlarını tespit etmek ve karşılaştırmaktır. Böylece spor faaliyetlerinde yaşam doyumları hakkında değerlendirmeler yapmaktır. Araştırmaya konu olan ve her biri 20 kişiden oluşan gruplar, Kahramanmaraş ilinde görev yapan öğretim elamanları, öğretmen, memur, işçi, esnaf, öğrenci, serbest meslek, mühendis, doktor, çiftçi, avukat, şoför, idareci, ev hanımı, eczacı, çırak, din görevlisi, kapıcı ve polis olmak üzere 400 kişiden teşekkül etmektedir. Araştırmada mevcut durum ile olması gereken durum karşılaştırıldığı için metodu betimseldir. Sonuç olarak grupların çoğunluğu futbol branşını uyguladıkları, ancak yapmak istedikleri spor branşlarında ise farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıkların, özellikle istedikleri spor branşlarını uygulayabilecekleri yeterli ve uygun spor alanlarının olmamasından kaynaklanabileceği sonucuna varılmıştır.Keywords
Spora İlgi, Spor Branşı, Halkın Spor Branşı.

References