INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İSLAM HUKUKUNA GÖRE BOŞANMA SONRASI NAFAKA VE MANEVİ TAZMİNAT

Boşanma, nesep veya evlilikle bir araya gelmiş, anne-baba ve çocuklardan oluşan aile kurumunun sona ermesiyle gerçekleşir. Erkek ve kadının birbirlerine karşı beslediği duygu, arzu ve hisler Sünnetullah gereği olup, fıtrata uygun olarak bu duyguların tatmin edilmesi sünnete uygun olarak evlenmeleri emredilmiş ve meyiller yasaklanmıştır. Gayesi, iyi nesillerin yetişeceği huzurlu bir aile kurmak olan evlilik kurumu hastalık, geçimsizlik, münaferet, eşlerin birbirine muhabbet duymaması, anlaşamama gibi eşlerden kaynaklanan engeller evliliğin asıl gayesinden uzaklaşıp ihtiyaç ve zaruri hallerde evliliğin sonlanmasına neden olur. Bu izin doğrultusunda evliliğe, erkek tarafından doğrudan veya talak hakkını elinde tutan kadın tarafından, hakim veya hakem kararıyla da son verilebilir. İslam dini hükümlerine baktığımızda insan fıtratında var olan gerçekler dikkate alınmıştır. Yarattığı insanı en iyi tanıyan Allah, çekilmez hale gelen bu kurumun sonlanmasına müsaade etmiş, '' Talak iki keredir. Sonra ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle ayrılmak gerekir.(Bakara suresi,2/229). '' Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda iddetleri vaktinde boşayın, iddeti de sayın.'' (Talak, 65/1). Hz. Peygamber de ''Allah nezdinde helalin en sevimsiz olanı boşamadır.'' buyurmuştur(Ebu Davud,Talak.3)Keywords
Boşanma, Manevi Tazminat, Mehir, Nafaka, Mut’a.

References