INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİTKİSEL YAĞLAR HAKKINDA GASTRONOMİK BİR ÇALIŞMA: ZEYTİNYAĞI

Bu çalışma, Dünya mutfaklarında kullanılan yemeklik bitkisel yağ kavramını gastronomik açıdan tanımlamak, bitkisel yağların mutfakta kullanımında dikkat edilmesi gereken unsurları belirlemek ve Dünya mutfağından bir gastronomik ürünle zeytinyağı kavramını araştırmak için hazırlanmıştır. Yağ kavramı, fen ve sağlık bilimleri alanlarında birçok akademik çalışmaya konu olmuş, kimyasal ve biyolojik olarak sınıflandırılmış; insan sağlığına yarar ve zararları, kullanım alanları ve maddesel niteliği gibi değerlendirmelere tabi tutulmuş olmasına rağmen gastronomik bakış açısıyla hazırlanan teorik çalışmalarla yeteri kadar ele alınmamıştır. Araştırma, çok geniş bir yelpazede incelenebilecek olan yağ kavramını, gastronominin uygulama sahalarından en önemlisi kabul edilebilecek mutfak özelinde; yemeklik bitkisel yağ çeşitlerinden zeytinyağı ve zeytinyağı ile üretilen örnek bir gastronomik ürün üzerinden değerlendirmeyi hedeflemiştirKeywords
Bitkisel Yağ, Zeytinyağı, Gastronomi

References