INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TEORİK GASTRONOMİ KAVRAMLARI: BUĞDAY, EKMEK, KRUVASAN

Bu çalışmada ele alınan buğday, ekmek ve kruvasan kavramları; dünya mutfağındaki kültürel yeri ve milletlere özgü çeşitleri üzerinden teorik gastronominin neliğini ve uygulama alanıyla olan ilişkisini incelemek amacıyla araştırılmıştır. Çalışmada bir gastronomik ürünün ortaya çıkışı; kavram bilgisi, standart reçete ve tarif aşamalarıyla birlikte ele alınmıştır. Gastronomi biliminin, uygulama safhası öncesi planlama ve sonrası deneyimleri kaydetme amacıyla ortaya çıkmış alt dallarından biri olan teorik gastronomi disiplini; buğday, ekmek ve kruvasan gibi gıda maddeleri örnekleminde; bahsi geçen kavramların mutfaktaki kültürel önemleri, kullanım alanları, örnek tabakları, üretim süreçleri ve gastronomik ürünleri ile tanımlanmaya çalışılmıştırKeywords
Teorik Gastronomi, Buğday, Ekmek, Kruvasan

References