INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SEÇMELİ HZ. MUHAMMED'İN HAYATI DERSİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE TEZAHÜRÜ/YANSIMASI BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA (ADANA - YÜREĞİR ÖRNEĞİ)

Her ülkenin eğitim alanında kendine özgü kültürel, politik ve dini değerleri ve millî varlığını destekleyen bir eğitim sistemi olmazsa olmaz varoluş hedeflerindendir. Ülkemizde de eğitim programını tamamlayıcı nitelikte aşamalılık ve sıralılık ilkesi göz önünde bulundurularak seçmeli dersler okutulmaktadır. Seçmeli dersler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim sisteminde zorunlu derslerle beraber öğrencinin istek ve kabiliyetine göre eğitim-öğretim programı içerisinde yer alan derslerdir. Seçmeli dersler, öğretim yılı başladığında okul ve çevre şartları, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ve velilerin önerileri göz önünde bulundurularak belirlenir. Gayesi, öğrencileri bilgi, beceri ve zeka potansiyellerine göre farklı alanlara yönlendirerek eğitim- öğretimin niteliğini ve kalitesini artırmaktır. Bu çalışmada Din Sosyolojisi açısından din, ahlak ve değerler alanında bulunan seçmeli derslerden Peygamberimizin Hayatı dersinin; geleceğin emanetçisi yeni neslin değer ve ahlaki yargılarında ne gibi etkiler bıraktığı gözlemlenecektir. Mezun olduktan sonraki yaşantılarında bu derslerin ahlaki tutum ve davranışlarına ne kadar etki ettiği tespit edilmeye çalışılacak, seçmeli ders ve içeriklerine dair eksik kalan noktalarda ne gibi çalışmaların yapılabileceği araştırılacaktırKeywords
Seçmeli Dersler, Peygamberimizin Hayatı

References