INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE FELSEFE

Bu araştırmanın amacı, felsefe ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiyi belirleyip bu ilişkinin eleştirel düşünme sürecine neler katabileceği üzerine tespitlerde bulunmaktır. Bu çalışma, yut içi ve yurt dışında yayınlanan makaleler, tezler, kitaplar ve akademik dergiler vasıtasıyla araştırma yapılarak oluşturulmuştur. Günümüz bilgi çağı olup yaşamda birçok doğru-yanlış bilgiyle karşı karşıya kalmaktayız. Önemli olan karşılaşılan bilgileri zihinsel süreçler vasıtasıyla eleştirel düşünme süzgecinden geçirip akıllı ve mantıklı sonuçlar çıkarmaktır. Bu noktada eleştirel düşünme becerilerinden yararlanmamız günümüzde zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Günümüzde eleştirel düşünme eğitim, psikoloji ve özellikle de felsefenin araştırma konusu haline gelmiştir. Dolayısıyla, her bir disiplin eleştirel düşünme ile ilgili farklı tanımlar üzerinde durmuştur. Eleştirel düşünme pratikte felsefi bir etkinlik olup felsefi düşünme de aynı zamanda eleştirel düşünmeyi gerekli kılmaktadır. “Sokratik Sorgulama, kuşkuculuk, yansıtıcı düşünme” gibi felsefi yöntemler eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi bakımından önem arz etmektedir. Felsefe “akla dayanması, sürekli soruşturarak alternatifleri kovalaması, güvenilir ve ön yargısız olması, olaylar karşısında gerekçeler sunması, bireyleri çıkarımda bulunmaya yönlendirmesi ve akıl yürütme çabasında olması” bakımından eleştirel düşünme becerileri için büyük katkılar sağlamaktadır.Keywords
Felsefe, Eleştirel düşünme, Sorgulama.

References