INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ARAP CAHİLİYE DÖNEMİNDE BİR BABANIN, ÇOCUĞUNA HİKMETLİ ÖĞÜTLERİ -İSLAMÎ DEĞERLER BAĞLAMINDA PEDAGOJİK BİR ANALİZ-

Malum olduğu üzere insan, sosyal bir varlıktır. Sosyalitenin ideal anlamda gerçekleşmesi için ise insanın fıtratına uygun söz ve davranışların egemen olması gerekir. Zira onlar, insanlığın hikmete dayalı olan ortak değerleridir. Hikmetli söz ve davranışların bir coğrafya ve bir zaman dilimi yoktur. Çünkü hikmetli sözler, çağlar üstü boyuta sahiptir. İnsanlığın her dönemde muhtaç olduğu vazgeçilmez evrensel özelliklerdir. Söz konusu o değerler arasında tevazu, güler yüzlülük, yardımseverlik, cömertlik, misafirperverlik, mertlik, cesaret, vefa ve himayecilik gibi özellikler bulunmaktadır. Zaten Hz. Peygamber, hikmeti, müminin yitik malı olduğunu, her nerede bulursa onu alması gerektiğini söylemiştir. Zü’l-İsba‘ el-Advânî (ö.Miladi/600) diye tanınmış olan câhiliye dönemi şairlerinden Ebu Advân Hursân b. Muharris’in, ölüm döşeğinde iken başucunda oturan oğlu Useyd’e yaptığı nasihatler de, herkes tarafından kabul görecek evrensel değerlerdir. Bu çalışmada Zü’l-İsba el-Advânî’nin özlü nasihatleri ele alınmış, Kur’an ve Hz. Peygamberin öğretileri ışığında onların analizi yapılmıştır.Keywords
Cahiliye dönemi, Hursân, Öğütler, Hikmet, Pedagoji.

References