INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İŞARET – GESTALT (TOLMAN) KURAMI’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Bu çalışmada Edward Chace Tolman’ın fareler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda geliştirdiği ve ilk olarak “Amaçlı Davranışçılık” olarak isimlendirdiği daha sonraları “İşaret – Gestalt” olarak değiştirdiği kuramı açıklanmıştır. Bu çalışmada Tolman’ın İşaret – Gestalt Kuramı hakkında bilgi verildikten sonra bu kuramın eğitime yansımaları ve kuram hakkındaki eleştirilere değinilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden alanyazın taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada Tolman tarafından geliştirilen İşaret – Gestalt Kuramı’nın ele alınmasının temel sebepleri olarak Tolman’ın Davranışçılık ile Gestalt kuramının bir sentezini yapma çabası ve davranışçılığın öne sürdüğü parçacı yaklaşımı reddetmesi ile davranışlarda bir amaçtan söz etmesi gösterilebilir. Çalışmanın sonucunda İşaret – Gestalt Kuramı’na yönelik eleştiriler bir bütün olarak sunulmaktadır.Keywords
Amaçlı davranışçılık, Edward Chace Tolman.

References