INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SEYR-U SÜLUK VE ESASLARI

Seyr u sülûk Hakka vuslat etmek isteyen kimsenin bir mürşide intisap ederek yapmış olduğu yolculuktur. Bu yolculuk esnasında bir takım uygulamalar söz konusudur. Bu uygulamalar müridin amacına ulaşması için mürşid tarafından gerçekleştirilir. Mürid, yolculuk esnasında mürşidinin direktiflerini itiraz etmeden yerine getirmelidir.
Seyr u sülûk ve esasları ismiyle yapmış olduğumuz bu çalışmanın, tasavvuf yoluna girmek isteyenlere fikir vermesi bakımından faydalı olacağı kanaatindeyiz.Keywords
Tasavvuf, Seyr u sülûk, Mürit, Mürşit

References