INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Abstract


THE PERCEPTION THAT IS A PROBLEM OF RURAL MIGRATION IN TURKEY WITH TODAY'S PERSPECTIVES

Kırsal göçün bir sorun olup olmadığı ekonomik ve sosyal boyutları ile tartışılması gereken bir konu olduğu gerçektir. Ancak kırsal göçün Sanayi Devrimi sonrası yaşanan sosyo-ekonomik gelişmelerin bir parçası ve sonucu olması münasebetiyle özellikle gelişmiş ülkelerde sürecini tamamlamış bir konu olarak görülmektedir. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ve geç sanayileşen ülkelerde bu tür göçlerin bir sorun teşkil ettiği çoğu kez kabul gören bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Ancak bu sorunun günümüzdeki kentleşme ve azalan kırsal nüfus ile birlikte nasıl ve ne şekilde bir boyut kazandığı çeşitli yönleri ile ele alınması gereken bir konudur. Bu çalışmada Türkiye’de kırsal göçün nedenleri ve sonuçları 1950’lerden günümüze kadar kısa bir değerlendirilmesi yapılarak günümüz Türkiye’sinde kırsal göçün bir sorun olup olmadığı çeşitli yönleri ile tartışmaya açılması amaçlanmaktadır.Keywords
Anahtar Kelimeler:Kırsal göç, göç, sosyo-ekonomik sorunlarReferences