INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


CAMİLERDE PANİK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE DERLEME ÇALIŞMASI

Mimari tasarım birçok probleme çözüm aramaktadır. Bu problemlerden biri de bina içinde bulunan insanların hızlı ve güvenli şekilde tahliyesi konusudur. Camiler Müslümanlar için ibadet yeri ve çok fonksiyonlu toplanma merkezidir. Türkiye’de sayısı yaklaşık 89.300 olan camilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Camiler içinde aynı anda birçok insanı barındırması sebebiyle acil durumlarda oluşabilecek panik durumunda insanların etkili tahliye edilebilmesi açısından önemli bir yapı tipidir. Buna rağmen literatürün tamamında camilerde panikle kaçışın üzerine henüz yeterli çalışma bulunmamaktadır. Camilerde panik halindeki kullanıcıların dinamiklerini anlayıp ideal tasarımın gerçekleştirilebilmesi için panik davranışının anlaşılması önemlidir. Panik kullanıcıların yangın, izdiham, deprem, terör veya acil durumlardan kaçışı sırasında ölüme ve yaralanmalara yol açabilmektedir. Bu kayıp ve zarar riskini bina daha tasarım aşamasındayken önlemler alarak önlemek mümkündür. Makalede panik oluşumunun mekanizması literatürden faydalanılarak özetlenmiş ve camilerde olan panik durumu ve sonuçları yayınlanmış haberler üzerinden derlenmiştirKeywords
Panik davranışı, cami yapıları, tahliye güvenliği.

References