INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YÜKSEKÖĞRENİMDE HAVACILIK SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ BÖLÜM TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

İnsanların, kargonun veya postanın hava araçlarıyla bir yerden başka bir yere taşınması olarak tanımlanan havacılık zaman içerisinde gelişerek önemli bir sektör haline gelmiştir. Havacılık sektörü ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişiminde oldukça etkili olduğu için hızla gelişmekte ve büyümektedir. Bunun yanında teknolojik gelişmeler sayesinde uçakların hızının ve menzilinin artması, insanların gelir seviyesinin artması, farklı kültürleri tanıma isteğinin çoğalması turizmde yaşanan gelişmeler de bu sektöre olan ilgiyi artırmıştır. Sektörün gelişimiyle birlikte bu alanla ilgili iş alanları dikkat çekmeye başlamıştır. Mesleğe yönelik eğitimli eleman açığının ortaya çıkmasıyla yükseköğrenimde alana yönelik akademik birimler açılmaya ve buna paralel olarak üniversite tercihlerinde öğrencilerin ilgi noktası olmuştur. Havacılık sektöründeki mesleki eğitime yönelik artan talep ve eğitimin öneminden hareketle bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerinin bu okulu tercih etmelerinde rol oynayan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yüksekokulda okuyan öğrencilere uzmanlar tarafından hazırlanan AHP anketi uygulanmış ve elde edilen veriler Bulanık AHP yöntemiyle analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır.Keywords
Havacılık Sektörü, Üniversite Tercihi, Bulanık AHP

References