INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YEMEN’DE İMAM YAHYA İSYANININ BAŞLAMASI VE İLK ASKERÎ HAREKÂT

1870-1918 yılları arasındaki kırk sekiz yıllık dönemde Yemen’de meydana gelen gelişmeler millet hafızasında derin izler bırakmıştır. Bunun da temel sebebi ardı arkası kesilmeyen isyanlar dolayısıyla çok sayıdaki can kaybıdır. 1870 yılında başlayan harekât sonrası Yemen’de 7. Ordu adıyla yeni bir ordunun kurulması çok önemli bir gelişmedir. Ancak Yemen halkından asker alınamaması dolayısıyla bu ordunun asker ihtiyacının diğer ordu mıntıkalarından karşılanması ciddi sıkıntılar doğurmuştur. İsyanlardan en büyüğü 1904 yılı sonlarında İmam Yahya’nın başlattığı isyandır. İsyan büyüdükçe diğer yerlerden takviye olarak nizamiye ve redif olmak üzere çok sayıda tabur bölgeye kaydırılmıştır. İsyan münasebetiyle Yemen’e gönderilen ilk takviye kuvvet yakınlığı dolayısıyla Hicaz Fırkasından kaydırılan üç nizamiye taburu olmuştur. Asir bölgesindeki üç redif taburunun da Yemen tarafına sevkine irade çıkmışsa da rediflerin isyanı dolayısıyla bu mümkün olmamıştır. Mirliva Arif Hikmet Paşa komutasında Yenbu’dan yola çıkan üç nizamiye taburu Hudeyde limanına inmiştir. Arif Hikmet Paşa, dağılmış durumdaki Yemen askerlerini de toplayarak Menaha’dan kuşatma altındaki San’a’ya doğru altı gün süren çok başarılı bir askerî harekât gerçekleştirmiştirKeywords
Yemen, Arif Hikmet Paşa, İmam Yahya, İsyan

References