INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN ANNELERİN YAŞADIKLARI SOSYAL SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Engellilik toplumun önemli bir kesimini etkileyen çok boyutlu ve karmaşık bir süreç olarak günümüzün en önemli sosyal sorunlarından biridir. Hangi engel türü olursa olsun, engellilik durumu beraberinde pek çok sorunu ve zorluğu getirmektedir. Bu zorluklar ve sorunlar ortak özellikler barındırsa da farklı engel türlerinde farklı boyutlarda yaşanan pek çok olumsuz deneyimden söz etmek mümkündür. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılarak, işitme ve konuşma engeli bulunan çocuğa sahip annelerin sosyal sorun deneyimleri araştırılmıştır. Bu amaçla annelerin sosyal sorun yaşamalarına neden olan durumların ne olduğu, annelerin ne tür sosyal sorunlar yaşadıkları ve bu sorunlara yönelik korucu ve önleyici faktörlerin neler olduğuna odaklanılmıştır.Keywords
engellilik, işitme ve konuşma engelli, sosyal sorun, nitel araştırma

References