INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EKONOMİK DÖNGÜLERDE KURU YÜK GEMİLERİNİN DEĞERLEMESİ İÇİN ADİL FİYATIN BELİRLENMESİ

Ekonomik kriz dönemlerinde istikrarsızlığın artması ve piyasanın kırılganlığı nedeniyle arz-talep dengesinin hangi yönde oluşacağının tahmin edilmesi farklı matematiksel metotların kullanılmasını gerektirdiğinden, gemi değerlemesinin piyasa yaklaşımı ile belirlenmesi yanıltıcı olmaktadır. Bu çalışmada; Kitchins, Juglars ve Kuznets’in kısa dalgalar teoremi ve Kondratieff’in uzun dalgalar teoremi dikkate alınarak kuru yük gemileri için belirli bir zaman kesitinde adil fiyat hesaplaması yapılmıştır. Bu kapsamda, ikinci el kuru yük gemilerinin alınması veya satılmasına karar verme sürecinde, salınmaya devam eden gemi fiyatlarında ne kadar bir sapma olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede denizcilik şirketlerine karar desteği sağlayabilecek bir model sunulmuştur.Keywords
Gemi Değerleme, Ekonomik Döngüler, Uzun Dalgalar, Denizcilik Ekonomisi

References