INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


A CONTROVERSIAL ART PIECE FROM EPHESOS MUSEUM

Uluslararası portre araştırmacılığı alanında karşımıza çıkan en önemli husus bir portrenin resmi mi yoksa özel mi olduğu sorusudur. Bu soru aynı zamanda ele alınan portrenin hangi imparator veya imparatoriçeye ait olduğunu ya da hangi imparator veya imparatoriçeden esinlenerek ortaya konduğu sorularının cevaplarını da bizlere sunmaktadır. Bu önemli husus, ele aldığımız eserin tanım ve tarihlendirilmesinde bizlere yol gösteren önemli bir faktördür. Uluslararası portre araştırmacılığı kriterlerine bağlı kalarak ele aldığım bu yazımda, 1966 yılında hem J. İnan hem de M. Wegner tarafından ele alınan erkek başı, 1989 yılında da V. M. Strocka ve N. Baydur tarafından da irdelenmiştir. 2013 yılında R. Özgan tarafından da kaleme alınan erkek başı, gerçekleştirilen bilimsel açıklamalar neticesinde J. İnan ve N. Baydur tarafından yapılan değerlendirmelerin aksine M. Wegner ve V. M. Strocka tarafından belirtilen tarih ve isim konusunda hem fikir olunmuştur. Böylelikle beş bilim insanı tarafından iki farklı tanım ve tarihlendirme yapılmıştır. Bu yüzdendir ki yukarıdaki belirttiğim sorulara cevap aramak kaygısıyla ele aldığım bu çalışmamda, tanım ve tarihlendirme konusunda ayrılıkların yaşandığı Efes eserini, bilimsel açıklamalar doğrultusunda tarihlendirmeye çalışacağım.Keywords
Erkek, Baş, Portre.

References