INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KALİTE FONKSİYON YAYILIMI: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR LİTERATÜR TARAMASI

Kalite Fonksiyon yayılımı (KFY), kullanıcının talep ve ihtiyaçlarının tam ve açık olarak belirlenmesine olanak sağlayarak, belirlenen kriterlerin planlama ve geliştirme sürecinin erken aşamasında, teknik ihtiyaçlara dönüştürülerek, bir ürün veya servis tasarlama yöntemidir. Bu yöntem, ürün geliştirme için gelişmiş ülkelerde inşaat endüstrisinde uygulanmıştır. Bu çalışma, KFY’nin mimarlık alanında, kullanım alanlarını araştırmayı amaçlar. Mevcut stratejileri görebilmek üzere, KFY yöntemi hakkındaki inşaat ve mimarlık sektöründe uygulanmış örnekler ve literatür taraması değerlendirilmiştir. Literatür taramasından elde edilen sonuca göre KFY hakkındaki farkındalığın inşaat sektöründe pek fazla olmadığı görülmüştür. Elde edilen verilere göre inşaat alanındaki uygulamaların genel olarak konut tasarımı, projesi ve yapım süreçleri, malzeme seçimi, yapı performans değerlendirmesi, sürdürülebilir ve çevreci yapılar konusunda yoğunlaştığı, kamusal projelerde ise uygulanmış örneklerin sayısının az olduğu görülmüştür. Çalışmada, KFY’nın yapı sektöründe uygulanmasının faydalarının neler olabileceğinden bahsedilmiş, yöntemin başka kalite yöntemleri ve analiz sistemleriyle birleştirilerek daha etkin olarak kullanıldığı örnekler incelenmiştir. İnşaat sektöründeki KFY kullanımının kısıtlı olduğu, bundan dolayı yöntemin sektöre uyarlanmasının daha önce yapılmış örnek çalışmalar ve literatür incelemesi yapılarak mümkün olabileceği öngörülmüştür.Keywords
KFY, Kalite Fonksiyon Yayılımı, İnşaat Sektörü, Literatür Taraması

References