INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İKİ FARKLI KÜLTÜRÜN FEMİNİST YAZARLARI, EMİNE SEMİYE VE VİRGİNİA WOOLF’UN KADIN HAKLARI VE KADINLARIN EĞİTİMİNE KATKISI

Toplumların tarihi incelendiğinde, kadınların içinde bulundukları toplumun gelişmesinde önemli roller oynadığı görülmektedir. Fakat, erkek egemen toplumsal yapı, kadını sosyal hayattan uzak tutup ev hayatına hapsetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ve İngiltere ele alındığında görülüyor ki kadının eğitim ve çalışma hayatında adı yoktur. Kadın hareketleri 1800 yılların sonlarında başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğunda, kadın hareketinin öncüsü, Emine Semiye( 1866-1944), İngiltere'de ise Virginia Woolf(1882-1941) olmuştur. Bu kadın yazarların ikisi de, eğitimli babaların kızlarıdır. Semiye’nin babası, Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti’nin reform döneminde devlet memuruydu. Woolf ise yazar ve eleştirmen Leslie Stephen’ın kızıydı. Her iki kadın yazar da, entelektüel bir babanın kızı olma şansını sıkı çalışıp okuyarak kullandılar. Konferanslar vererek, toplumun dikkatini, kadınlar için ekonomik özgürlüğe, kadınların eğitimi, toplumdaki kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliğe ve kadınların eğitiminin önemi üzerinde yoğunlaştırdılar. Woolf ve Semiye, erkekler ve kadınlar arasında eşitlik olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Ayrıca, kadınların sosyal alanda olmalarının, kendi ekonomik bağımsızlığına sahip olmalarının ve kendilerini gerçekleştirmelerinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Onlara göre, bir kadının toplumda özne konumunda olması gerekir. Bu çalışmada, Emine Semiye ve Virginia Woolf’un kadınların özgürlüğüne, eğitimlerine, haklarına ve eşitliğine katkılarını ortaya koymak amaçlanmıştırKeywords
Emine Semiye, Virginia Woolf, Ataerkillik, Feminizm

References