INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AVRUPA ÜNİVERSİTELERİNDE MİSYOLOJİ BÖLÜMÜ VE TÜRKİYE’DEKİ İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE BİR DİSİPLİN OLARAK UYGULANABİLİRLİĞİ

Toplumun dini değerlerinin ve bu değerlerin membasını aldığı toplumsal unsurların tahlil edilmesi genelde sosyolojinin özelde ise din sosyolojisinin konularını teşkil etmektedir. Evrensellik iddiasında bulunan dinler arasında olan Hristiyanlık ve İslamiyet’in toplumsal hayattaki etki alanı ve bu alanı kuşatan unsurlar azımsanmayacak derecededir, büyüktür. Bu araştırma; söz konusu dinlerin temel öğretileri arasında yer alan tebliğ-irşad ve misyonerlik üzerinedir. Bu bağlamda öncelikle tebliğ ve irşad anlayışı tanımlanmış, İslami öğretideki yeri saptanmıştır. Her ne kadar teori ve uygulama açısından İslam’daki tebliğ anlayışı ile farklılık arz ediyor olsa da Hristiyan misyonerlik anlayışı ve bu anlayışın bilimsel uğraş alanı olan Misyon Bilim’inin/Misyoloji’nin somut bir örnek teşkil etmesi, bu çalışmanın araştırma konusu olmasına sebep olmuşturKeywords
Din sosyolojisi, misyon, misyonerlik, misyoloji, tebliğ, irşad

References