INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ERGİN İNAN RESİMLERİNDE TASAVVUF İMGELERİ

Türk sanatında dinin, mistik inanışların ve tasavvufun etkisi Türklerin Müslüman olmalarından daha çok eski zamanlara dayanır. Selçuklu ve Osmanlı sanatında ise dini inanışların ve tasavvufun etkisi, Türk sanatının gelişiminde çok etkili olmuştur. Cumhuriyet döneminde de Anadolu kültürüne ve ulusal değerlerin yaşatılmasına önem verilmiş ve buna gönül veren sanatçılar çıkmıştır. Ergin İnan çağdaş Türk resminde uzun ve bereketli sanat yaşamıyla iz bırakan duayen bir sanatçıdır. Uzun yıllar Avrupa’da eğitim görmesine rağmen gelenekten ve ulusal değerlerinden kopmamış bir sanatçı olarak örnek bir kişilik sergiler. Onun resimlerinde görülen geleneksel motifler ve simgeler mistik bir iç dünyanın dışavurumudur. Küçük yaşlarından itibaren Mevlana’ya karşı olan ilgisi ve sevgisi daha sonraki yıllarda çalışmalarına da yansımış ve çok önemli eserlerinden bir kısmında Mesnevi’den esinlenmiştir. Sahaflar Çarşısı’nın tanınmış simalarından Muzaffer Ozak Hoca ile tanışmasıyla birlikte tasavvufa özel bir ilgi duyan Ergin İnan, Mevlâna’nın Mesnevi’si gibi Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname adlı eserine de özel bir ilgi duymuştur. Eserlerinde sık sık görülen yazılar ve eski sayfaların bir zaman derinliği yarattığını düşünür. Sahaflar Çarşısı’ndan topladığı eski kitap sayfalarını, hatta muska gibi bazı yazıları bir tılsım gizemiyle resim kompozisyonlarında uygular. Öğrencilik yıllarından itibaren böceklere de ilgi duyan sanatçı, onlara resimlerinde simgesel anlamlar yükler. Bu çalışmanın amacı, Ergin İnan’ın resimlerinde mistik arayışlarının, gönül dünyasının yansımalarını ve eserlerindeki tasavvuf imgelerini incelemektir.Keywords
Ergin İnan, Mistisizm, Tasavvuf, Mevlâna, Mesnevi.

References