INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


M. ZEKİ DUMAN’IN KUR’AN-I KERİM VE TIBBA GÖRE TÜP BEBEK GÖRÜŞÜ

Kur’an-ı Kerimde düşünmeyi, akletmeyi emreden birçok ayetle karşılaşmaktayız. Bu ayetlerden bir kısmı da etrafımızdaki olup biten olaylarla alakalı, üzerinde düşünmemiz gerektiğini, ayetleri direk okuyup geçmemeyi, içerdiği derin manaları düşünüp incelememizi tavsiye etmektedir. Bu ayetleri tefekkür ederken günümüzde yapılan bilimsel tefsir çalışmalarını, bilimsel anlamda ortaya atılan Kur’an ayetleriyle ilgili iddiaları, ayetlerin ilimle olan ilişkilerini de incelememiz, doğru veya yanlışı, hak veya batılı tespit etmemiz bizler için yol gösterici olacaktır.

M. Zeki Duman da insanların Kuran bilgilerini düşünüp anladığı takdirde, kesin delilleri ve açık net ifadeleriyle, Kuran’ın tam bir ilim kaynağı olduğunu ifade etmektedir. Eserlerinde de selim akla ters düşen gelenekçi yaklaşımın ortadan kaldırılması gerektiğini; aksine ilme, tefekküre, yenilikçiliğe kapı açılması gerektiğini öne sürmüştür. Bu bağlamda biz de bu çalışmamızda M. Zeki Duman’ın bilimsel tefsir görüşünü, eserlerinde bilimsel tefsirin yansımalarını ve Kur’an’a ve tıbba göre tüp bebek görüşünü incelemeye ele almaya çalıştıkKeywords
Kur’an, Bilgi, Anlama, Tefsir, Bilim, Düşünme, Bilimsel

References