INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


FUAT SEZGİN'İN BATI MERKEZLİ BİLİM TARİHİ ELEŞTİRİSİ

Avrupamerkezci paradigma genel anlamda, düşünce ve medeniyet tarihinin Antik Yunan’la başlayan ve ortaçağdan geçerek modern döneme ulaşan bir etkinlik olarak Batı’ya özgü olduğunu dile getirir. Bu yaklaşım özellikle bilim tarihinin Antik Yunan’dan başlayan ve yalnızca Batı’lıların katkıda bulunduğu bir süreç olarak ele alınmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak gerek Antik Yunan öncesi diğer medeniyetlerin, gerekse de Ortaçağ’da İslam medeniyetinin bilim tarihine katkıları görmezden gelinmiş ve yok sayılmıştır. Bu çerçevede Fuat Sezgin’in çalışmaları ve ortaya koyduğu tezler hâkim bilim tarihi anlayışına ve bilimsel faaliyetlerin tarihi seyrine dair varsayımları temelden değiştirecek niteliktedir. Fuat Sezgin bilim tarihine dair, bilimsel faaliyetleri yalnızca bir medeniyet havzasına ait gören hâkim yaklaşım yerine, bu etkinliği tüm insanlığın ortak mirası olarak ele alan ve tüm medeniyet havzalarının katkılarını teslim eden daha nesnel bir yaklaşım ortaya koyar.Keywords
Fuat Sezgin, Avrupamerkezci Paradigma, Bilim Tarihi.

References