INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AKILLI KENT UYGULAMALARI: STOCKHOLM VE BURSA ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Kentsel alanlar sürekli bir sosyo-ekonomik değişim içerisindedir. Değişim süreci kentsel alanların genişlemesi ve nüfuslarının artması ile sonuçlanmaktadır. Hızlı ve kontrolsüz kentleşme süreci birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Teknoloji kentsel dünya ortaya çıkan sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların üstesinden gelmek; yaşanabilir kentsel alanlar oluşturabilmek için kullanılan araçlardan biridir. Bilgi iletişim teknolojilerinin sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla kullanıldığı kentler akıllı kentler olarak nitelendirilmektedir. Akıllı kentlerde sadece teknoloji altyapısının güçlendirilmesi söz konusu değildir. Planlama ve yönetim sürecinde insan, ekonomi, çevre, yönetişim, yaşam ve hareketlilik bileşenleri de dikkate alınmaktadır. Akıllı kent uygulamalarında farklı alanlarda gelişmiş teknolojileri yaygın bir şekilde kullanan öncü kentler (Lighthouse Cities) ve uygulamaları yaygınlaştırma çabası içerisindeki takipçi kentler (Follower Cities) yer almaktadır. Takipçi kentler açısından geliştirilebilecek yaklaşımlardan biri öncü kentlerde yapılan iyi uygulama örneklerinin incelenmesidir. Bu kapsamda çalışmanın amacı öncü kentlerde yapılan akıllı kent iyi uygulama örneklerinden hareketle takipçi kentler için çıkarımlar yapılmasıdır. Çalışmanın örneklemi Stockholm ve Bursa kentleridir. Uygulamaların incelenmesinde nitel yaklaşım kullanılmıştır. Kentlerde yapılan akıllı kent uygulamaları akıllı kent strateji, uygulama ve yönetim planları; internet kaynakları ve akademik yayınlar aracılığı ile incelenmektedir. Çalışma sonucunda Stockholm’ün öncü kent olduğu Bursa kenti içi örnek teşkil edebileceği sonucuna ulaşılmış ve Bursa kenti için akıllı kent uygulamalarına yönelik öneriler geliştirilmiştir.Keywords
Akıllı Kent, Akıllı Kent Uygulamaları, Bursa, Stockholm

References