INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BUKET UZUNER’İN “TOPRAK” ADLI ROMANINA MİTOLOJİK BİR BAKIŞ

Mitoloji; masal, halk hikayesi, roman, şiir gibi türler vasıtasıyla ilkel toplumlardan bu yana sürüp gelen bir unsur olarak karşımız çıkmaktadır. Her şeyin kökeninin mitolojiye bağlanması günümüzde dahi birtakım uygulamaların yeniden canlandırılması ve olgulara yüklenen anlamların açıklanmasında en temel unsur olarak görülmektedir. Buket Uzuner, eserlerinde mitolojiyi ustaca kullanan ve bunu yansıtırken günümüz koşullarıyla yoğuran usta bir yazardır. Makalede Buket Uzuner’in tabiat dörtlemesi olan romanlarından “Toprak” adlı esere mitolojik bağlamda bakılarak karakterlerin mitik unsurlarla nasıl sembolleştirilerek kullanıldığı anlatılmıştır.Keywords
Mitoloji, Umay, Şamanizm

References