INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İSTİKLAL MARŞI VE TATAR MİLLİ MARŞI ANT ETKENMEN’DE ANLAMSAL EVREN VE KAVRAM HARİTALARI

Milli marşlar, ait oldukları milletlerin kültürünü, ruhunu ve kavramları değerlendiriş biçimini barındırmaktadır. Bunun yanında marşlarda kullanılan her kelime, o millete ait kültür haritasını çizmemizde de bize yol göstericidir. Türk cumhuriyetlerinin milli marşlarına bakıldığında ortaya çıkan kavram haritası ise oldukça zengindir. Bu şüphesiz Türk kavimlerinin yaşadığı sosyo-politik, coğrafik ya da kültürel şartlarla ilgilidir. Millet, milli ruh, hürriyet, savaşlar milli marşlar ile sembolleşen ve milletlerin kendilerinde ontolojik bir bilinç sağlamasında etkili olan kavramlardır. Bunun yanı sıra marşlar, ait oldukları milletler içinde bir saygınlık göstergesi sayılır. Bu doğrultuda ele aldığımız zaman İstiklal Marşı ve Ant Etkenmen marşlarında karşımıza ortak anlamsal evrene sahip birçok kavram çıkacaktır.
Ele aldığımız marşları incelediğimizde özellikle mücadele verme, savaştan çıkmış bir halk, millet kavramı, şehitlere bakış ve İslami düşünüş üzerinde duracağımız önemli noktalar olmaktadır. Biz çalışmamızda iki Türk Cumhuriyetinin milli marşlarını kavramsal açıdan ele alarak ortak unsurlarını açıklayacağız. Bunun yanı sıra iki marşı duygu ve düşünce paydalarıyla ele alarak karşılaştırmalı bir çalışma yöntemini de uygulayacağız.Keywords
milli marşlar, Türk, Tatar, kavram, millet

References