INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OSMANLI MUTFAĞININ FÜZYON MUTFAĞI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Osmanlı mutfağının ve füzyon mutfağı uygulamalarının ele alındığı bu kuramsal çalışmada Osmanlı mutfağındaki füzyon mutfağı uygulamaları ve örnekleri incelenmiştir. Turizm sektörünün büyümesini sağlamak ve çeşitliliğini arttırmak için gastronominin çekiciliğinden yararlanılmakta olduğu belirtilirken zamansal ve mekânsal yoğunlaşmanın önüne geçebilmek, kaliteli turist olarak tanımlanan kitleyi destinasyona çekebilmek için gastronomi turizminin geliştirilmesinin önemliliği vurgulanmaktadır. Gastronomi turizmi; temel motivasyon faktörü özel bir yemek türünü tatmak veya bir yemeğin üretilmesini görmek amacıyla, yiyecek üreticilerini, yemek festivallerini, restoranları ve özel alanları ziyaret etmektir. Bu nedenle yeni farklı ve özgün tat arayışı içinde olan gastronomi turistlerini destinasyona çekebilmek için füzyon mutfak uygulamaları günümüzde önem kazanmaya başlanmıştır. Füzyon mutfağı, çeşitli ülkelerin mutfak kültürlerinde yer alan pişirme teknikleri ve malzemelerinin bilinçli bir şekilde aynı tabak üzerinde karıştırmak ve birleştirmek anlamını taşımaktadır. Osmanlı mutfağı ise zengin kültürel geçmişi ile birlikte batı-doğu kaynaklı pişirme teknikleri ve gıdaların kombinasyonu ile zengin bir menüye sahiptir. Çalışmada Osmanlı mutfağında yer alan en önemli füzyon yemeklerinden örnekler verilmiştir. Soyut miras ürünü bu yemeklerin gastronomi turizmine kazandırılması turizm endüstrisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Osmanlı Mutfağı, Füzyon Mutfak, Gastronomi.

References