INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PETROL FİYATLARININ VE PETROL İŞLETMELERİNİN AZERBAYCAN EKONMİSİNE ETKİSİ

Azerbaycan'ın petrol stratejisi, ülkenin dış ticaret pozisyonlarının çeşitlendirilmesi ve ülkenin jeoekonomik etkisinin gelişme koşullarını oluşturdu. Şu anda, Azerbaycan dünya çapında 165 ülke ile iş birliği yapıyor. Azerbaycan, komşu ülkelerden Türkiye ve Gürcistan'dan gelen petrol ve doğal gaz arzında önemli bir rol oynamaktadır. Şu anda Azerbaycan, Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlayacak projeler üzerinde çalışıyor. Şah Deniz sahasındaki dev gaz potansiyelinin keşfi ülkemizin petrol ve gaz stratejisine katkıda bulunmuş ve ekonomik güvenliğin güçlendirilmesinde yeni bir yönelime yol açmıştır. Petrol ve gaz faktörü zaten ekonominin gelişmesi için kilit bir araç haline gelmiştir. Bu açıdan, seçtiğimiz konu güncel bir konudur. Araştırmanın temel amacı, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin petrol sektörünün incelenemesi, petrol şirketlerinin ekonomiye etkisini ortaya çıkarmaktır.Keywords
Azerbaycan Cumhuriyeti, Petrol sektörü, Socar

References