INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PETROL DIŞI SEKTÖR GELİŞİMİNİN AZERBAYCAN EKONOMİSİNE ETKİSİ

Azerbaycan, yakıt ve enerji modelinden yenilikçi bir modele geçişte bir dönüm noktasındadır. Ülkenin ekonomik gelişimi, düşük petrol fiyatları döneminde devlet politikasının ana yönüdür. Hükümet programlarının çoğu, petrol dışı sektörün gelişmesini desteklemeye odaklanmaktadır. Bu, ekonominin tüm sektörlerinin aşamalı olarak yeniden canlandırılmasının gerçekleştirildiği Stratejik Yol Haritasının devlet kavramı ile kanıtlanmaktadır. Makale, turizm endüstrilerinin gelişmesinde, hidrokarbon rezervlerinin rasyonel kullanımında, kentsel gelişimin gelişmesinde ana yönleri tartışıyor. Makale ayrıca, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dünya ekonomisine entegrasyonunu ve ulaştırma altyapısının yeniden yapılandırılması, ülkenin transit olanaklarının rasyonel kullanımı, yurtiçi nakliye firmalarının rekabet edebilirliğinin artırılması ve nakliye hizmetlerinin ihracatının geliştirilmesi nedeniyle dış ticaretin genişlemesini konu alıyor. Bazı endüstrilerin mevcut durumunun genelleştirilmesine dayanarak, makale ayrıca bazı önerilerde. bulunmaktadırKeywords
Ekonomi, Ekonomik Büyüme, Turizm

References