INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GENÇLİK GARANTİ PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA NE EĞİTİMDE NE ISTİHDAMDA NE DE YETİŞTİRMEDE YER ALAN GENÇLER (NEIY) SORUNUNA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Üretim kapasitesini ve istihdam seviyesini artırmak her ülkenin gelişimde oldukça önemlidir. Emeğin bir kısmının üretim sürecine dahil edilememesi işsizlik sorununu ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda ekonomik sorunların en başında ne istihdamda ne eğitimde ne de yetiştirmede yer alan (NEİY) gençler gelmektedir. Nüfusun büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ülkemizde bu problemin uzun vadede çok daha ciddi sorunlara sebep olacağına açıktır. Ancak bu konuda yapılmış çalışmaların sayısı oldukça azdır. Çalışmada Türkiye’deki NEİY profili; cinsiyet, yaş, eğitim, aktif -pasiflik durumuna göre incelenmiştir. Ayrıca bu gençleri eğitime ya da istihdama yönlendirerek NEİY oranını düşürmek için Gençlik Garanti programı doğrultusunda öneriler sunulmuştur.Keywords
İstihdam, Eğitim, Yetiştirme, Gençlik Garanti Programı

References