INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DR. ALİ ŞERİATİ’DE MEDENİYET VE HİCRET TASAVVURUNUN İSLAM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Ali Şeriati, sosyal olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşıp ideal olanı her zaman gözler önüne sermeyi amaçlayan sıra dışı aydın, entelektüel ve fikir adamı olarak bilinmektedir. Ali Şeriati uzun sayılamayacak ömrüne birçok konuyu sığdırabilmiş ve çoğu toplumsal olayları herkesten önce fark etmiş yaşamını irfan geleneği ile güçlendirmiş bir düşünürdür. Olaylara farklı perspektiflerle yaklaştığının kanıtını ispatlayabilecek aynı zamanda makalemizin konusu, medeniyet ve hicret ilişkisidir. Medeniyet ve hicret ilişkisi sosyal bilimler literatüründe çok az sayıda çalışmalara konu olmuş İslam Sosyolojisi disiplininin en önemli konularından biridir diyebiliriz. Derinlemesine sosyolojik analizler yapılabilmesine rağmen medeniyet ve hicret konusu, belki de neredeyse sadece teologların çalışma alanı olarak literatüre geçmiştir. Bizde bu çalışmamızda Ali Şeriati’nin çalışmalarından yola çıkarak, medeniyet ve hicret ilişkisini farklı perspektiflerle irdelemeye çalışacağız ayrıca çalışmamızda medeniyet, hicret ve modernleşme kavramlarına dair medeniyet ve hicret ilişkileri ile ilgili sorulara cevap aranmaktadır.Keywords
Ali Şeriati, İslam Sosyolojisi, Hicret, Medeniyet, Modernleşme

References