INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KADIN İMGESİNE RESİMSEL VE TOPLUMSAL AÇIDAN BAKIŞ

Modern sanat akımlarının doğduğu ve gelişim kaydettiği süreçte üretilen eserler kendi dönemine ışık tutacak nitelikte olmuştur. Modern sanatın ivme kazandığı bu dönemde üretilen her eser, cereyan eden toplumsal olayların yanı sıra dünyada gerçekleşen teknolojik, sosyolojik ve kültürel ögelerden etkilenmiştir. Yukarıda da anlatıldığı üzere tüm bilimsel çalışmaların temelinde olduğu gibi, modern sanatla, modern sanatın içinde bulunduğu dönem ve koşulların belirli bir etkileşim halinde olduğu anlaşılmaktadır. 18. yüzyılda gerçekleşen toplumsal gelişmeler ışığında kadınların, yaşam sahnesinde ve iş gücü açısından aktif rol oynadıkları görülmektedir. Kadınlar bu dönemde iş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunurken kendi kişisel haklarını arama çabalarına girmişlerdir. Ortaya çıkan bu yeni hareket feminizm olarak adlandırılmıştır. Gelişen ve değişen toplumsal durumlar üretimin yanı sıra toplumsal tüketimin de önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Yeniye ve güzele sahip olma isteği olarak adlandırılabilecek modern tüketim furyası, toplumları tüketim çılgınlığına sürükleme noktasında başlangıç aşaması sayılabilmektedir. Bu tüketim talepleri cazip hale getirilerek tüketiciye görsel haz uyandıracak biçimde sunulmuştur. Toplumsal gelişmeleri gözlemlemek açısından modern sanat dönemi içerisinde kadın imgesine resimsel ve toplumsal açıdan bakmak yararlı olacaktır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Kadın İmgesi, Resim ve Toplum

References