INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GÜNEY KORE MUTFAĞINDA YAŞAYAN SERAMİKLER

Güney Kore’nin tarihsel geleneklere dayanan çağdaş seramik kültürünün yaşatılmasında, tarihsel değerlere bağlılıkları kadar, geleneksel yemek kültürleri etkilidir. Bu makalede, Güney Kore seramik ve yemek kültürü ilişkileri, tarihsel ve güncel boyutlarıyla tanıtılmış ve seramik kültürünün toplumsal boyutta yaygınlığını destekleyen araştırmalar, patent çalışmaları, organizasyonel ve sektörel katkılar, kültür ve sanat politikaları ve eğitim ve öğretim faaliyetleri örneklendirilmiştir. Besinleri hazırlamada kullanılan seramik mutfak gereçlerinin ve sofra seramiklerinin yemek kültürüne bağlı çeşitliliği ve işlevsel avantajları incelendiğinde, seramik eşyaların kültürel ve bilimsel açıdan, Koreli’lerin güncel yaşamlarında vazgeçilmez bir unsur olduğu anlaşılmaktadır. Yalnızca seramik alanından bakışla; Güney Kore’nin kültür odaklı kalkınmasında ve küresel ölçekte markalaşmasında, dış etkenlere rağmen tarihsel sürekliliğin, bilimsel düşünce, araştırma ve geliştirmeye dayanan yaşam anlayışının, eğitim sistemlerinin bütünselliğinde ve küresel duruşları ve diyaloglarında ulus birliğinin izleri takip edilebilmiştir. Ülke, küresel boyutta, her ulusun kendi kültürüne dair çalışmalarının planlanmasına örnek teşkil etmektedir.Keywords
Seramik, Yemek Kültürü, Güney Kore.

References