INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


7190 SAYILI KANUN SONRASI GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİNDE FAİZ UYGULAMASI

Bu çalışmanın amacı, gümrük vergileri ve buna bağlı olarak ödenen gecikme zam ve faizlerinin geri verilmesinde faiz ödenmesine ilişkin 7190 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerin değerlendirilmesidir. 7190 sayılı Kanun ile Gümrük Kanunu’nun 216’ncı maddesi yeniden düzenlenmiş ve gümrük vergilerinin geri verilmesinde faiz ödenmesine ilişkin hükümler yeniden Gümrük Kanunu’na girmiştir. Bu değişiklik gümrük vergilerinin geri verilmesinde faiz ödenmesi konusundaki birçok belirsizliği ortadan kaldırmıştır. Çalışmada, gümrük vergilerinin geri verilmesinde faize ilişkin hükümleri düzenleyen Gümrük Kanunu’nun 216’ncı maddesinin değişiklikten önceki hali ve ortaya çıkan sorunlar incelenmiş, 7190 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin bu sorunların çözümüne ne derecede katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir.Keywords
Gümrük Vergileri, Geri Verme, Faiz

References